LMS知識社群ePortfolio線上教學網登入
位置 : 首頁 > 全部社群
權限:   排序:
Learning by Doing
訪客: 1531, 文章: 4, 討論: 279, 成員: 79
與你一同領略閱讀樂趣
訪客: 1277, 文章: 6, 討論: 26, 成員: 109
尚無社群描述..
訪客: 6599, 文章: 4, 討論: 15, 成員: 34
國文科課程規劃與教學能力社群:以學生為本位,共同備課、觀課、議課、產出課程。
訪客: 20260, 文章: 35, 討論: 11, 成員: 7
跨領域動手玩科學教案研發
訪客: 7907, 文章: 20, 討論: 8, 成員: 5
尚無社群描述..
訪客: 44720, 文章: 22, 討論: 8, 成員: 4
尚無社群描述..
訪客: 14975, 文章: 12, 討論: 5, 成員: 14
Stay Hungry, Stay Foolish.
訪客: 23019, 文章: 11, 討論: 4, 成員: 16
高一忠、愛、問、仁生涯規劃課
訪客: 335, 文章: 2, 討論: 3, 成員: 1
尚無社群描述..
訪客: 3457, 文章: 3, 討論: 2, 成員: 1
尚無社群描述..
訪客: 10641, 文章: 2, 討論: 1, 成員: 2
尚無社群描述..
訪客: 6260, 文章: 8, 討論: 1, 成員: 2
尚無社群描述..
訪客: 1343, 文章: 0, 討論: 1, 成員: 1
尚無社群描述..
訪客: 1600, 文章: 2, 討論: 1, 成員: 1
尚無社群描述..
訪客: 234, 文章: 0, 討論: 0, 成員: 1
Always Seek knowledge
訪客: 208, 文章: 0, 討論: 0, 成員: 1
尚無社群描述..
訪客: 243, 文章: 0, 討論: 0, 成員: 1
尚無社群描述..
訪客: 6715, 文章: 3, 討論: 0, 成員: 1
這是由國文,英文.歷史及自然四科所組成的社群, 就像圖中的企鵝們手牽手一起共同成長!
訪客: 4484, 文章: 1, 討論: 0, 成員: 1
取之於社會,用之於社會
訪客: 13318, 文章: 14, 討論: 0, 成員: 19
尚無社群描述..
訪客: 5698, 文章: 3, 討論: 0, 成員: 1
尚無社群描述..
訪客: 8119, 文章: 2, 討論: 0, 成員: 1
尚無社群描述..
訪客: 201, 文章: 1, 討論: 0, 成員: 1
推動僑中大家庭的雲端學習平台
訪客: 11064, 文章: 13, 討論: 0, 成員: 1
Prev12345Next